Get Adobe Flash player

REGULAMIN TURNIEJU Baltic Cup 2022 

1.W turnieju weźmie udział 15 drużyn.
2. Turniej rozgrywany będzie w formule „open”, co oznacza możliwość występu danego zawodnika w więcej
niż 1 drużynie. Wszyscy zawodnicy reprezentujący poszczególne drużyny muszą zostać zgłoszeni przed
rozpoczęciem turnieju.
3. Rywalizacja będzie toczyć się w dwóch fazach grupowych. W pierwszej fazie przewidziane są trzy grupy po
5 drużyn. Pierwsza faza ma na celu wyłonienie podziału do drugiej fazy, gdzie rozgrywka będzie się toczyć
w trzech grupach o miejsca odpowiednio: 1-6, 7-12 i 13-15. Mecze obu faz zostaną rozegrane w systemie
“każdy z każdym”, w grupie 13-15 każdy z każdym zagra po dwa razy. Podział na grupy fazy pierwszej
następuje poprzez losowanie. Podczas losowania drużynom przypisywane są pozycje w grupie, które
determinują kolejność rozgrywania meczy. Rozpiska uwzględnia boisko i miejsce startu danej drużyny.
Pierwsze dwie drużyny z każdej grupy fazy pierwszej trafiają do grupy 1-6. Drużyny z miejsc 3 i 4 z każdej
grupy fazy pierwszej trafiają do grupy 7-12. Drużyny z ostatnich miejsc z każdej grupy fazy pierwszej trafiają
do grupy 13-15.
4. Podstawowe informacje dotyczące meczy:
- ilość zawodników w drużynie – max 10, max 6 zawodników wytypowanych na każdy mecz (4 w wodzie i 2
rezerwowych)
- czas meczu – 8 minut w I fazie grupowej, 12 minut w II fazie grupowej
- w trakcie meczu nie będzie zmiany stron
- czas na powrót do ściany po zdobyciu bramki – 0,5 minuty
- zmiany dozwolone tylko w strefie zmian – za bramkami
- punkty meczowe przyznawane w fazach grupowych: zwycięstwo – 2 pkt, remis – 1 pkt, przegrana – 0 pkt.
5. O klasyfikacji w grupie decyduje kolejno: ilość punktów meczowych, rezultat bezpośredniego pojedynku,
bilans bramek, mniejsza ilość bramek straconych, fazie II – kolejność w grupie fazy I (o ile porównywane
drużyny były w tej samej grupie), losowanie. Rezultaty z fazy I nie są brane pod uwagę przy ustalaniu
kolejności w grupach fazy II.
6.W przypadku walkoweru drużyna wygrywająca zyskuje 2 pkt meczowe i 6 bramek, a przegrywająca notuje
stratę 6 bramek.
7. Przerwa pomiędzy meczami będzie trwała 3 minuty lub czas potrzebny sędziom na zajęcie miejsc. Nie
przewiduje się udzielania drużynom przerw w trakcie trwania meczu.
8. Niepojawienie się drużyny w wodzie na czas będzie skutkowało rozpoczęciem meczu. Drużyna, która
będzie w wodzie w komplecie będzie grać na pustą bramkę lub przeciwko niepełnemu składowi
przeciwnika. Jeżeli będzie miała miejsce gra na pustą bramkę i do czasu powrotu grającej drużyny na swoją
ścianę przeciwnik będzie gotowy do gry – mecz będzie kontynuowany na ogólnych zasadach. Jeżeli tak się
nie stanie – drużyna, która zdobyła bramkę wygra mecz walkowerem.
9. Niepojawienie się dwóch drużyn na czas skutkuje obustronnym walkowerem.
10.Mecz w którym w jednej z drużyn wystąpi zawodnik lub zawodnicy nie zgłoszeni zostanie zweryfikowany
jako walkower na niekorzyść drużyny w której wystąpił nie zgłoszony zawodnik/zawodnicy.
11.W przypadku gdy w obu drużynach rozgrywających mecz wezmą udział zawodnicy nie zgłoszeni zostanie
on zweryfikowany jako obustronny walkower.
12.Przyznane zostaną nagrody dla zdobywców następujących tytułów:
• I miejsce
• II miejsce
• III miejsce
13.Mecze rozgrywane i sędziowane będą zgodnie z zasadami CMAS. Każdy mecz sędziowany będzie przez
dwóch sędziów w wodzie i jednego sędziego głównego. Drużyny, które przystępują do meczu powinny być
przygotowane na wydelegowanie osoby do sędziowania natychmiast po zakończeniu meczu.
14.Decydujące zdanie na temat rozstrzygnięcia kwestii spornych w trakcie meczu ma sędzia główny.
15.Decydujące zdanie na temat rozstrzygnięcia kwestii spornych dotyczących organizacji turnieju mają
członkowie zarządu KHP „Bałtyckie Foki”.
16.Uczestników turnieju obowiązuje regulamin pływalni.

JEDEN PROC

Naszą misją jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania klubu oraz wychowanie przez kulturę fizyczną - więcej na: nasza misja i o nas.

 

 

goraczka-sobotniej-nocy-gdansk-hokej-podwodny

BaltyckieFoki-plakat

ORGANIZATORZY:

ORGANIZERS:

 

logo mosir podstawowy

 

logo small

SPONSORZY: 

SPONSORS:

 

  

tiger gsn

 

 

 

 

logo rest]

popler

Logo Calypso Sopot

delfina logo

 

 

adept

 

LOGO FLAUTA-02