Get Adobe Flash player

Regulamin BC 2024


1.W turnieju weźmie udział 12 drużyn.
2. Turniej rozgrywany będzie w formule „open”, co oznacza możliwość występu danego zawodnika w więcej
niż 1 drużynie. Wszyscy zawodnicy reprezentujący poszczególne drużyny muszą zostać zgłoszeni przed
rozpoczęciem turnieju.
3. Rywalizacja będzie toczyć się w dwóch fazach grupowych. W pierwszej fazie przewidziane są dwie grupy
po 6 drużyn każda. Pierwsza faza ma na celu wyłonienie podziału do drugiej fazy, gdzie rozgrywka będzie
się toczyć w dwóch grupach finałowych o miejsca odpowiednio: 1-6 i 7-12. Mecze obu faz zostaną
rozegrane w systemie “każdy z każdym”. Podział na grupy fazy pierwszej następuje poprzez losowanie z
rozstawieniem drużyn potencjalnie silniejszych. Podczas losowania drużynom przypisywane są pozycje w
grupie, które determinują kolejność rozgrywania meczy. Rozpiska uwzględnia boisko i miejsce startu danej
drużyny. Drużyny z miejsc 1-3 z każdej grupy fazy pierwszej trafiają do grupy finałowej 1-6. Drużyny z
miejsc 4-6 z każdej grupy fazy pierwszej trafiają do grupy finałowej 7-12.
4. Podstawowe informacje dotyczące meczy:
- ilość zawodników w drużynie – max 10, max 6 zawodników wytypowanych na każdy mecz (4 w wodzie i 2
rezerwowych)
- czas meczu – 8 minut w pierwszej fazie grupowej, 14 minut w drugiej fazie grupowej
- w trakcie meczu nie będzie zmiany stron
- czas na powrót do ściany po zdobyciu bramki – 0,5 minuty
- zmiany dozwolone tylko w strefie zmian – za bramkami
- punkty meczowe przyznawane w fazach grupowych: zwycięstwo – 2 pkt, remis – 1 pkt, przegrana – 0 pkt.
5. O klasyfikacji w grupie decyduje kolejno: ilość punktów meczowych, rezultat bezpośredniego pojedynku,
bilans bramek, mniejsza ilość bramek straconych, fazie drugiej – kolejność w grupie fazy pierwszej (o ile
porównywane drużyny były w tej samej grupie), losowanie. Rezultaty z fazy pierwszej nie są brane pod
uwagę przy ustalaniu kolejności w grupach fazy drugiej.
6.W przypadku walkoweru drużyna wygrywająca zyskuje 2 pkt meczowe i 6 bramek, a przegrywająca notuje
stratę 6 bramek.
7. Przerwa pomiędzy meczami będzie trwała 3 minuty lub czas potrzebny sędziom na zajęcie miejsc. Nie
przewiduje się udzielania drużynom przerw w trakcie trwania meczu.
8. Niepojawienie się drużyny w wodzie na czas będzie skutkowało rozpoczęciem meczu. Drużyna, która
będzie w wodzie w komplecie będzie grać na pustą bramkę lub przeciwko niepełnemu składowi
przeciwnika. Jeżeli będzie miała miejsce gra na pustą bramkę i do czasu powrotu grającej drużyny na swoją
ścianę przeciwnik będzie gotowy do gry – mecz będzie kontynuowany na ogólnych zasadach. Jeżeli tak się
nie stanie – drużyna, która zdobyła bramkę wygra mecz walkowerem.
9. Niepojawienie się dwóch drużyn na czas skutkuje obustronnym walkowerem.
10.Mecz w którym w jednej z drużyn wystąpi zawodnik lub zawodnicy nie zgłoszeni zostanie zweryfikowany
jako walkower na niekorzyść drużyny w której wystąpił nie zgłoszony zawodnik/zawodnicy.
11.W przypadku gdy w obu drużynach rozgrywających mecz wezmą udział zawodnicy nie zgłoszeni zostanie
on zweryfikowany jako obustronny walkower.
12.Przyznane zostaną nagrody dla zdobywców następujących tytułów:
• I miejsce
• II miejsce
• III miejsce
13.Mecze rozgrywane i sędziowane będą zgodnie z zasadami CMAS. Każdy mecz sędziowany będzie przez
dwóch sędziów w wodzie i jednego sędziego głównego. Drużyny, które przystępują do meczu powinny być
przygotowane na wydelegowanie osoby do sędziowania natychmiast po zakończeniu meczu.
14.Decydujące zdanie na temat rozstrzygnięcia kwestii spornych w trakcie meczu ma sędzia główny.
15.Decydujące zdanie na temat rozstrzygnięcia kwestii spornych dotyczących organizacji turnieju mają członkowie zarządu KHP „Bałtyckie Foki”.
16.Uczestników turnieju obowiązuje regulamin pływalni.

JEDEN PROC

Naszą misją jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania klubu oraz wychowanie przez kulturę fizyczną - więcej na: nasza misja i o nas.

 

 

goraczka-sobotniej-nocy-gdansk-hokej-podwodny

BaltyckieFoki-plakat

ORGANIZATORZY:

ORGANIZERS:

 

logo mosir podstawowy

 

logo small